,

Hulpmiddelenbeleid Zilveren Kruis; streven naar behoud

Terug naar overzicht

U heeft ze wellicht al aan de balie of de telefoon gehad, de ongeruste patiënt, de ontstemde huisarts en een bezorgde thuiszorgmedewerker. Mag de apotheek echt geen hulpmiddelen meer leveren aan patiënten van Zilveren Kruis?
Er zijn veel vragen over het uitsluiten van de apotheken voor het leveren van hulpmiddelen. Ook veel vragen wat NApCo hier nog in kan doen en wat ons advies is.
Voorop staat dat we alles zullen doen om de hulpmiddelenzorg te behouden voor de apotheek. Vooral omdat we van mening zijn dat dit het beste is voor de patiënt die nu ondersteund wordt door een goede samenwerking huisarts-apotheker-wijkverpleging.

Wat doet Napco?
1.         We zijn in overleg met:

  • Zilveren Kruis

Naar aanleiding van de brief die NApCo hierover aan Zilveren Kruis schreef vindt volgende week een overleg plaats met hen. Daar zullen we dit uiteraard aan de orde stellen. Daarnaast zullen ook de andere problemen met het contracteerbeleid van Zilveren Kruis aan de orde komen.

  • ApotheekZorg

Mosadex-klanten zijn geïnformeerd over alternatieven die vanuit ApotheekZorg worden aangedragen. Op beide modellen (C en T) zit geen marge meer maar zorgen wel voor behoud van cliënten voor de Mosadexgroep. Model T draagt daarbij nog extra bij aan de directe klantenbinding wat zowel in het voordeel van de client als de apotheek is.

Het niet meer contracteren van hulpmiddelen lijkt namelijk een voorbode op het op termijn ook weghalen van receptuur waarbij verzekeraars online-apotheken als preferente apotheek aanwijzen. Dit lijkt al het geval te zijn bij de nieuwe apotheek Appo.

ApotheekZorg heeft ook laten weten druk bezig te zijn met de inrichting van een webportal voor artsen/ thuiszorg en cliënten. Model C en T kunnen tot die tijd voorkomen dat cliënten vroegtijdig weglekken naar andere leveranciers.

Op dit moment is het daarom volgens NApCo het belangrijkste de rust te bewaren en met name ervoor te zorgen dat de cliënt er weinig tot geen last van heeft en er geen behoefte is om over te stappen naar een andere leverancier.

  • VWS

Een overleg met VWS over de problematiek rondom het contracteerbeleid van zowel Zilveren Kruis als VGZ heeft inmiddels plaatsgevonden. VWS (h)erkent de problematiek niet en ziet hierin dan ook zeker geen rol voor zichzelf hierin weggelegd.

  1. We hebben oog voor andere opties.

Naast het kiezen voor model C of T, om zo in ieder geval de hulpmiddelen binnen de Mosadexgroep te behouden, zijn er ook andere opties denkbaar:

  • De cliënt zelf laten betalen in de apotheek voor de hulpmiddelen; hierbij is het probleem dat bij een natura polis de cliënt niet alles vergoed krijgt. Dit zou de apotheek dan weer kunnen/moeten verrekenen met de cliënt zelf.
  • We verkennen de optie waarbij de apotheek namens de cliënt declareert bij de verzekeraar (een betaalovereenkomst).
  • Er wordt juridisch nog nader onderzocht of de stelling juist is dat bij het beëindigen van een overeenkomst de cliënt het recht heeft om ook zonder contract de lopende behandeling tegen dezelfde voorwaarden voort mag zetten. Dit zou betekenen dat er tegen dezelfde voorwaarden als in 2020 gedeclareerd mag worden. Voor meer informatie hierover verwijzen we u graag naar uw zorgmakelaar voor juridische bijstand.
  • Apothekers kunnen natuurlijk altijd cliënten er op wijzen dat er nog voldoende vergelijkbare zorgverzekeringen zijn die de hulpmiddelen wel via de apotheek hebben gecontracteerd. Vaak is er dan ook nog eens geen sprake van een voorgelegde basisovereenkomst en hebben deze verzekeraars in de regel geen preferentiebeleid.
  1. We starten een petitie

Ook artsen en wijkverpleging worden bij hun werkzaamheden geraakt door dit nieuwe beleid van Zilveren Kruis.  Het verstoort niet alleen een goede samenwerking maar leidt ook tot aanzienlijk meer werk en extra lasten waarvan kwetsbare patiënten de dupe worden.

Om dit ook duidelijk te maken aan o.a. Zilveren Kruis zijn we een petitie gestart.  Ons verzoek aan u allen is om deze petitie te ondertekenen en onder de aandacht te brengen van zoveel mogelijk huisartsen en de wijkverpleging. Hiermee kunnen we samen met de andere eerstelijns zorgverleners aan ZK laten zien dat de ingeslagen weg NIET breed gedragen wordt. Als bijlage vindt u een voorbeeldbrief die verstuurd kan worden naar uw artsen in de omgeving. DOE DIT ALLEN!!

Link naar voorbeeldbrief

 

 

Terug naar overzicht