,

NZa vindt bezwaren GDV bekostiging ongegrond

Terug naar overzicht

Na het eerdere uitstel heeft de NZa inmiddels ons bezwaar tegen de nieuwe prestatiebeschrijving GDV ongegrond verklaard. NApCo is teleurgesteld over het besluit maar ook in de motivering.

Op 1 punt heeft de uitspraak wel relevante verheldering gebracht. De NZa stelt namelijk dat de nieuwe prestatiebeschrijving aan partijen de ruimte biedt om afspraken te maken over verschillende tarieven voor verschillende hoeveelheden geneesmiddelen in de GDV. Of dit in de praktijk ook tot de mogelijkheden behoort is nog onduidelijk. Veel meer differentiatiemogelijkheden zullen in ieder geval voor softwareleveranciers een uitdaging, zo niet onmogelijke opgave zijn.

In een eerder stadium hebben verzekeraars aangegeven niet de intentie te hebben om te differentiëren in aantallen geneesmiddelen. Het zal dus in de praktijk moeten blijken of de ruimte die de NZa aangeeft er te zijn ook daadwerkelijk benut gaat worden.

NApCo zal zich in overleg met de advocaat buigen over eventuele vervolgstappen.

Terug naar overzicht