de coöperatie

De Nederlandse Apothekers Coöperatie (NAPCO) is een samenwerkingsverband voor en door zelfstandig gevestigde apothekers.
NAPCO spant zich in om de positie van de zelfstandige apotheker, bij het bieden van de beste farmaceutische zorg, te versterken. Wij doen dit door duurzame samenwerkingen te faciliteren tussen apotheker, patiënt en collega zorgverleners, door het ondernemerschap als zelfstandig apotheker te stimuleren en door als gesprekspartner bij betrokken koepels, politiek, verenigingen en organisaties op te treden en daar relevante onderwerpen te agenderen.

Leden

De NAPCO leden zijn apotheken die zelfstandig gevestigd zijn en in een onafhankelijke positie tegenover derden een apotheek drijven. De leden zijn verspreid over Nederland gevestigd. De hoogste besluitvormende orgaan is de Algemene Ledenvergadering (ALV) waarin alle leden vertegenwoordigd zijn. Deze vergadering vindt minimaal 1x per jaar plaats.

Bestuur

Het bestuur van de coöperatie is verantwoordelijk voor het ontwikkelen van visie en beleid van de Nederlandse Apothekers Coöperatie U.A. Het beleid, met bijbehorende begroting, wordt jaarlijks vastgesteld door de ALV.
Het bestuur heeft de verantwoordelijkheid voor (het monitoren van) de uitvoering van het vastgestelde beleid.

Bestuursleden

Voorzitter:

Danielle van Koetsveld, apotheker

Eigenaar van Apotheek Schinkel (Amsterdam)
vankoetsveld@ezorg.nl

Penningmeester: Harm Sanders, apotheker
Eigenaar van Apotheek Elderveld (Arnhem)
harm@apotheekelderveld.nl
Algemeen bestuurslid: Bas Arents, apotheker
Eigenaar van Apotheek Bennekom (Bennekom)
b.arents@apotheekbennekom.nl
Vacature: Op dit moment is er een vacature voor een bestuurslid
Graag komen wij in contact met geïnteresseerde en betrokken leden, bij voorkeur met enige bestuurlijke ervaring, die zich als bestuurder van NAPCO wil inzetten voor zetten voor de belangenbehartiging van de zelfstandige apotheken.   Zie hier ook  de oproep in de nieuwsbrief. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met een van bovenstaande bestuursleden of met de bureaudirecteur.  Uw belangstelling kunt u kenbaar maken via info@napco.nl

Bureau

Bureaudirecteur: Loes Schiere
l.schiere@napco.nl of info@napco.nl / 06-27073977