Nederlandse Apothekers Coöperatie

Samen werken we aan de toekomst.

Over ons

Als zelfstandige apotheker sta je voor vele uitdagingen. Van de steeds veranderende wetgeving op het gebied van de gezondheidszorg en complexere zorgvragen, tot interne voorraadbewaking en toekomstige personeelsproblemen.

De Nederlandse Apothekers Coöperatie (NApCo) is een samenwerkingsverband voor en door zelfstandige apothekers.

We willen jouw positie als zelfstandige apotheker versterken, zodat jij de beste farmaceutische zorg kunt bieden. Dat doen we door duurzame samenwerkingen te faciliteren tussen apotheker, patiënt en collega-zorgverleners. Maar ook door het ondernemerschap van zelfstandige apothekers te stimuleren. Daarnaast hebben we goede ingangen bij betrokken koepels, politiek, verenigingen en organisaties. Zodat we daar relevante onderwerpen kunnen agenderen.

NApCo zet zich in voor jouw apotheek en jouw toekomst. Samen met onze leden bepalen we de juiste koers. 

Samen werken we aan de toekomst.

Leden

De NApCo leden zijn apothekers die zelfstandig gevestigd zijn en in een onafhankelijke positie tegenover derden een apotheek runnen. De leden zijn verspreid over Nederland gevestigd. Het hoogste besluitvormende orgaan is de Algemene Ledenvergadering (ALV) waarin alle leden vertegenwoordigd zijn. Deze vergadering vindt minimaal 1x per jaar plaats.

Bestuur

Het bestuur van de coöperatie is verantwoordelijk voor het ontwikkelen van visie en beleid van de Nederlandse Apothekers Coöperatie U.A. Het beleid, met bijbehorende begroting, wordt jaarlijks vastgesteld door de ALV.

Het bestuur heeft de verantwoordelijkheid voor (het monitoren van) de uitvoering van het vastgestelde beleid.

 • Els Coyajee – Geselschap

  voorzitter / apotheker

  Eigenaar van Apotheek Maertensplein te Maartensdijk

 • Evelyn Schuil – Vlassak

  vice voorzitter / apotheker

  Mede-eigenaar van Samenwerkende Apotheken te Alphen ad Rijn

 • Bart Hinskens

  penningmeester / apotheker

  Eigenaar van Apotheek Hopveld te St. Michielsgestel

 • Frank de Ligt

  bestuurslid / apotheker

  Eigenaar van Apotheek Holendrecht te Amsterdam

Voor vragen over de coöperatie kun je terecht bij Loes