de coöperatie

De Nederlandse Apothekers Coöperatie (NApCo) is een samenwerkingsverband voor en door zelfstandig gevestigde apothekers.
NApCo spant zich in om de positie van de zelfstandige apotheker, bij het bieden van de beste farmaceutische zorg, te versterken. Wij doen dit door duurzame samenwerkingen te faciliteren tussen apotheker, patiënt en collega zorgverleners, door het ondernemerschap als zelfstandig apotheker te stimuleren en door als gesprekspartner bij betrokken koepels, politiek, verenigingen en organisaties op te treden en daar relevante onderwerpen te agenderen.

Leden

De NApCo leden zijn apotheken die zelfstandig gevestigd zijn en in een onafhankelijke positie tegenover derden een apotheek drijven. De leden zijn verspreid over Nederland gevestigd. De hoogste besluitvormende orgaan is de Algemene Ledenvergadering (ALV) waarin alle leden vertegenwoordigd zijn. Deze vergadering vindt minimaal 1x per jaar plaats.

Bestuur

Het bestuur van de coöperatie is verantwoordelijk voor het ontwikkelen van visie en beleid van de Nederlandse Apothekers Coöperatie U.A. Het beleid, met bijbehorende begroting, wordt jaarlijks vastgesteld door de ALV.
Het bestuur heeft de verantwoordelijkheid voor (het monitoren van) de uitvoering van het vastgestelde beleid.

Bestuursleden

Voorzitter: Els Coyajee – Geselschap, apotheker
Eigenaar van Apotheek Maertensplein te Maartensdijk
[email protected]
Penningmeester: Bart Hinskens, apotheker
Eigenaar van Apotheek Hopveld te St. Michielsgestel
[email protected]
Vice-voorzitter/ Secretaris: Evelyn Schuil – Vlassak, apotheker
Mede-eigenaar van Samenwerkende Apotheken te Alphen ad Rijn
[email protected]
Algemeen Bestuurslid: Frank de Ligt, apotheker
Eigenaar van Apotheek Holendrecht (Amsterdam)
[email protected]

Bureau

Bureaudirecteur: Loes Schiere
[email protected]  / 06-27073977