de coöperatie

De Nederlandse Apothekers Coöperatie (NApCo) is een samenwerkingsverband voor en door zelfstandig gevestigde apothekers.
NApCo spant zich in om de positie van de zelfstandige apotheker, bij het bieden van de beste farmaceutische zorg, te versterken. Wij doen dit door duurzame samenwerkingen te faciliteren tussen apotheker, patiënt en collega zorgverleners, door het ondernemerschap als zelfstandig apotheker te stimuleren en door als gesprekspartner bij betrokken koepels, politiek, verenigingen en organisaties op te treden en daar relevante onderwerpen te agenderen.

Leden

De NApCo leden zijn apotheken die zelfstandig gevestigd zijn en in een onafhankelijke positie tegenover derden een apotheek drijven. De leden zijn verspreid over Nederland gevestigd. De hoogste besluitvormende orgaan is de Algemene Ledenvergadering (ALV) waarin alle leden vertegenwoordigd zijn. Deze vergadering vindt minimaal 1x per jaar plaats.

Bestuur

Het bestuur van de coöperatie is verantwoordelijk voor het ontwikkelen van visie en beleid van de Nederlandse Apothekers Coöperatie U.A. Het beleid, met bijbehorende begroting, wordt jaarlijks vastgesteld door de ALV.
Het bestuur heeft de verantwoordelijkheid voor (het monitoren van) de uitvoering van het vastgestelde beleid.

Bestuursleden

Voorzitter:

Danielle van Koetsveld, apotheker
Eigenaar van Apotheek Schinkel (Amsterdam)
[email protected]

Penningmeester: Bas Evers, apotheker
Eigenaar van Apotheek van Zanten (Zeist)
[email protected]
Algemeen bestuurslid: Frank de Ligt, apotheker
Eigenaar van Apotheek Holendrecht (Amsterdam)
[email protected]
Vacature: Op dit moment zijn er geen vacatures. Zou u toch wat bij willen dragen aan NApCo neem dan contact op met Loes Schiere, bureaudirecteur NApCo via een van onderstaand contact-mogelijkheden. 

Bureau

Bureaudirecteur: Loes Schiere
[email protected] of [email protected] / 06-27073977