Nederlandse Apothekers Coöperatie

De zelfstandig openbaar apotheker
van vandaag en morgen

Zelfstandig openbaar apothekers hebben geen stem in (politieke) besluitvorming. Terwijl die besluitvorming wèl de toekomst van jouw vak bepaalt. NApCo behartigt de belangen van zelfstandige apothekers en geeft hen een stem. Lees meer

Zelfstandig openbaar apothekers willen de beste zorg leveren voor de patiënt. Goede samenwerking tussen zorgverleners, verzekeraars en andere stakeholders is daarvoor essentieel. Zelfstandig openbaar apothekers spelen hier een cruciale rol in. Lees meer

Starten als onafhankelijk, zelfstandig openbaar apotheker kent obstakels, zoals elk zelfstandig ondernemer kent. NApCo neemt drempels weg, ondersteunt en begeleidt. Bijvoorbeeld op het gebied van personeelsbeleid, financiering en contractering. Lees meer