Samen voor de patiënt

Apothekers en andere zorgverleners hebben als gemeenschappelijk doel de beste zorg te realiseren met en voor de patiënt. Een optimale samenwerking is daarbij essentieel. Dit kan worden gerealiseerd door een eenvoudige en sluitende uitwisseling van informatie en een goede advisering aan elkaar vanuit ieders expertise. Op deze wijze kan de rol van de apotheker, als spil in het farmaceutisch behandelplan, beter worden benut

De apotheker heeft een adviserende rol op zowel collectief als individueel patiëntniveau.

De apotheker helpt de patiënt bij de keuze in medicatie die het beste bij hem past, begeleidt hem bij het juiste gebruik ervan en motiveert hem bij therapietrouw. Hij speelt ook een belangrijke rol bij het zoeken en bieden van alternatieve medicijnen bij bijvoorbeeld een (tijdelijk) tekort aan een geneesmiddel.

Samen aan de slag

De meerwaarde van dit advies en deze begeleiding dient voor zowel patiënten, zorgverleners, beleidsmakers, politiek als verzekeraars, vanzelfsprekend te zijn.

Via het farmacotherapeutisch overleg worden afspraken gemaakt over effectief, doelmatig en kwalitatief voorschrijven. Om de samenwerking en het uitwisselen van informatie te verbeteren zijn initiatieven op zowel landelijk als lokaal niveau noodzakelijk. Denk hierbij aan het ontwikkelen van multidisciplinaire richtlijnen, en op basis hiervan het formuleren van multidisciplinaire prestaties die op eenduidige wijze (multidisciplinair) kunnen worden gecontracteerd.