samen voor de patiënt

Terug naar overzicht

De beste zorg voor de patiënt. Dat is het gemeenschappelijke doel van apothekers en andere zorgverleners. Een optimale samenwerking is dan essentieel.

Die samenwerking kunnen we verbeteren. Bijvoorbeeld door eenvoudigere uitwisseling van informatie en een goede advisering aan elkaar vanuit ieders expertise. De apotheker is de spil in het farmaceutisch behandelplan en die rol kan nog beter worden benut.   

De apotheker heeft namelijk een adviserende rol, zowel op collectief als op individueel patiëntniveau. De apotheker:

  • helpt patiënten bij de keuze in de best passende medicatie, 
  • begeleidt bij het juiste gebruik ervan 
  • motiveert bij therapietrouw
  • biedt alternatieve medicijnen bij een (tijdelijk) tekort aan een geneesmiddel.

Samen aan de slag

De meerwaarde van dit advies en deze begeleiding zou voor patiënten, zorgverleners, beleidsmakers, politiek én verzekeraars vanzelfsprekend moeten zijn. Maar dat is het nog niet. 

Via het farmacotherapeutisch overleg worden afspraken gemaakt over effectief, doelmatig en kwalitatief voorschrijven. Willen we samenwerking en het uitwisselen van informatie verbeteren, dan zijn initiatieven op landelijk en lokaal niveau noodzakelijk. 

Denk hierbij aan het ontwikkelen van samenwerkingsafspraken tussen apotheker en huisarts En het formuleren van multidisciplinaire prestaties die op eenduidige wijze kunnen worden gecontracteerd.

Dossiers