samen voor het vak

Terug naar overzicht

Samen met collega-zorgverleners

De zelfstandige apotheker is onmisbaar in de zorgketen. Mede door de vergrijzing groeit de vraag naar farmaceutische zorg sterk. Deze zorgvraag wordt complexer, en er zijn steeds meer medicamenteuze behandelmogelijkheden. Daarnaast zijn steeds meer collega-zorgverleners betrokken bij de situatie van de patiënt. 

Willen we de beste farmaceutische zorg blijven garanderen, dan vraagt dat om deskundig advies, begeleiding en een goede (keten)samenwerking. De zelfstandig apotheker is hierin onmisbaar. 

Patiënten, maar ook collega-zorgverleners, zijn zich daar vaak niet van bewust. Zelfstandig apothekers hebben namelijk een cruciale rol in de zorgketen:

  • Zij zorgen voor het veilig afleveren van geneesmiddelen aan patiënten; 
  • ze vervullen een belangrijke adviserende rol naar collega-zorgverleners over de optimale inzet van medicatie;
  • ze motiveren en begeleiden patiënten bij het juiste gebruik van medicijnen om tot een optimale behandeluitkomst te komen. 

Het waarborgen én optimaliseren van medicatieveiligheid, in samenwerking met collega-zorgverleners, bestaat o.a. uit een goede medicatieoverdracht, een eenduidige medicatiebeoordeling en het gebruik van een systeem met medisch farmaceutische beslisregels.

NApCo wil de onmisbaarheid van de zelfstandige apotheker in de zorgketen duidelijker laten zien. Zo kunnen we een sterkere positie in de algehele samenwerking realiseren.

Het Apothekersloket voor toekomstige apothekers

Als belangenvereniging voor openbaar zelfstandig apothekers werkt NApCo samen met Mosadex Groep en Service Apotheek in Het Apothekersloket. Dat is een virtueel, digitaal loket om onder meer de in- en uitstroom van zelfstandige apothekers te begeleiden en samen te brengen. 

Op die manier enthousiasmeert NApCo intredende apothekers. De financiering van goodwill mag hierbij geen obstakel zijn, daarom helpt het Apothekersloket om eventueel alternatieve mogelijkheden te onderzoeken.

NApCo vindt het belangrijk dat de openbaar apotheker ook in de toekomst de spilfunctie in de zorgpaden van patiënten heeft en daarmee overzicht heeft. Zo kan de apotheker een langdurige, structurele relatie met artsen en patiënten aangaan.

Samen met externe partijen

Samen met overheid, politiek en verzekeraars werken we aan de erkenning van de uitgangspunten voor goede farmaceutische zorg. Samen zijn wij verantwoordelijk om deze transitie te realiseren. 

Dit vinden we hierbij belangrijk:

  • een passende honorering
  • een minimum aan administratieve lasten
  • uitvoerbare contractafspraken
  • de patiënt een vaste apotheker laten vastleggen, inschrijving op naam
  • de farmaceutische zorg uit het eigen risico halen

Dossiers