Samen met collega zorgverleners

De zelfstandig apotheker heeft een cruciale rol bij het veilig afleveren van een geneesmiddel en daarnaast een belangrijke adviserende rol naar collega zorgverleners met betrekking tot een optimale inzet van geneesmiddelen. Hij heeft ook de verantwoordelijkheid om de patiënt te motiveren en te begeleiden bij het juiste gebruik van zijn medicijnen om tot een optimale behandeluitkomst te komen. Deze toegevoegde waarde voor de patiënt dient meer zichtbaar te worden en meer erkenning te krijgen bij zowel de patiënt als bij collega zorgverleners.

Het waarborgen én optimaliseren van medicatieveiligheid, in samenwerking met collega zorgverleners, bestaat o.a. uit een goede medicatieoverdracht, een eenduidige medicatiebeoordeling en het gebruik van een systeem met medisch farmaceutische beslisregels.

Het belang van de rol en de onmisbaarheid van de zelfstandig apotheker hierin, dient duidelijk aangetoond te worden, zodat een sterkere positie in een algehele samenwerking kan worden gerealiseerd.

Samen met toekomstige apothekers

De huidige kennis en waarden dienen actief overgedragen te worden aan apothekers in opleiding. Wij streven er naar om vanuit onze apotheken actief bij te dragen aan het begeleiden van apothekers in opleiding.

Samen met externe partijen

Partijen zoals overheid, politiek en verzekeraars zijn fundamentele stakeholders in de erkenning van de uitgangspunten voor goede farmaceutische zorg. Samen zijn wij verantwoordelijk om deze transitie te realiseren waarbij wij de volgende zaken van belang vinden:

  • een passende honorering
  • een minimum aan administratieve lasten
  • uitvoerbare contractafspraken
  • door de (chronische) patiënt een vaste apotheker laten vastleggen, inschrijving op naam
  • de farmaceutische zorg uit het eigen risico halen