, ,

Werkbezoek Danielle Jansen (NSC) aan apotheek MC Hoogezand Sappemeer

Terug naar overzicht


Op 13 mei jl. bracht Tweede Kamerlid Danielle Jansen van NSC een bezoek aan ServiceApotheek MCHoogezand Sappemeer. Danielle Jansen heeft curatieve zorg, Zorgverzekeringswet, Betaalbaarheid in de zorg en Preventie in portefeuille.

We hebben gesproken over de actuele uitdagingen in het genees- en hulpmiddelendossier. De oplopende tekorten en de belemmeringen voor het leveren van hulpmiddelen via de apotheek. Over een van de mogelijke oplossingen voor de geneesmiddeltekorten kondigden we de gezamenlijke brief hierover van NApCo en LEF bij haar aan.

Ook kwam de waardevolle bijdrage die openbare apotheken leveren aan kwetsbare groepen, aan leefstijl en preventie, palliatieve zorg, Parkinsonnetwerk nadrukkelijk naar voren. Dat levert niet alleen betere zorg met gezondheidswinst en financiële besparingen op maar het geeft ook veel werkplezier. De apothekers gaven ook aan dat ze daarbij een belangrijke rol vervullen in de wijk vervullen. De hechte samenwerking met huisartsen en wijkverpleging is daarom van fundamenteel belang. Veel belangstelling was er vanuit Jansen voor de Leefstijlapotheker, waarbij met enthousiasme werd verteld wat deze apothekers bijdragen aan preventie. Met een meer structurele bekostiging kan dat nog van veel grotere betekenis worden. Jansen maakte daarbij ook zelf de link naar de doelstellingen van de landelijke akkoorden zoals het Integraal Zorg akkoord (IZA), het Gezond Actief Leven Akkoord (GALA) en het Wonen Ondersteuning en Zorg voor Ouderen akkoord (WOZO). Daaraan werd ook de issues rondom het niet mogen leveren van hulpmiddelen gekoppeld. Jansen zegde toe alle informatie mee te nemen maar gezien de omvang van haar portefeuille soms ook keuzes te moeten maken. Preventie, genees- en hulpmiddelen zijn voor haar belangrijk.
Veel dank was er voor het hele team van bevlogen openbare apothekers van Service Apotheek MC Hoogezand Sappemeer.

Terug naar overzicht