, ,

Inbreng kabinetsformatie

Terug naar overzicht

Passende farmaceutische zorg door de openbaar apotheker in de wijk; een belangrijke bijdrage aan een toegankelijke eerstelijn.

In een brief heeft NApCo aan de deelnemers aan de kabinetsformatie aandacht gevraagd voor de rol en toegevoegde waarde die de zelfstandig openbare apotheker nog meer kunnen hebben in de eerstelijnszorg in de wijk. Om daar op een goede manier invulling aan te kunnen geven zijn een aantal aanpassingen noodzakelijk. NApCo heeft daarom de volgende oproep aan hen gedaan:
Behoud, gebruik en beloon de zorg en zorgfunctie van de openbaar apotheker op wijkniveau in het belang van een goede efficiënte en toegankelijke eerstelijns patiëntenzorg:
• geef de passende bevoegdheden
• creëer passende randvoorwaarden; aanpak voorkeursbeleid geneesmiddelen ter vermindering van tekorten, leveren van hulpmiddelen door de openbare apotheek,
• en ontwikkel een bij deze zorgfunctie passende bekostiging

De volledige inbreng voor de kabinetsformatie leest u hier.

Terug naar overzicht