, ,

Brief geneesmiddelentekorten aan leden Vaste Commissie VWS

Terug naar overzicht


Samen met LEF hebben we in aanloop naar het Genees- en hulpmiddelendebat op 30 mei as. in een gezamenlijke brief de Kamerleden van de vaste commissie van VWS een plan voorgelegd met een oplossingsrichting voor een van de oorzaken van de geneesmiddeltekorten, nl. het preferentiebeleid. Hierin stellen we een tijdelijke opschorting van het preferentiebeleid voor bij een tekort-middel. Dit plan is eerder met VWS besproken maar heeft niet tot (re-)actie geleid. Gezien het steeds nijpender en schrijnender wordende geneesmiddelen tekort doen we nu een oproep aan de politiek.

Tevens geven we aan dat de andere oplossingsrichtingen zoals de grotere voorraad niet voldoende zullen zijn en zeker niet op korte termijn.

Terug naar overzicht