,

Persbericht: Apothekers slaan alarm bij Kamer na contractopzegging Zilveren Kruis

Terug naar overzicht

Dinsdag 26 januari jl.  heeft een delegatie van de Nederlandse Apothekers Coöperatie (NApCo) de  petitie ‘Behoud beschikbaarheid hulpmiddelen in de wijk dichtbij de patiënt’ aangeboden aan Tweede Kamerleden. De petitie is inmiddels meer dan 5700 keer ondertekend door zowel apothekers, huisartsen, wijk- en thuiszorgmedewerkers. Aansluitend is dit persbericht verstuurd.

Terug naar overzicht