,

Apothekers dringen aan bij VWS om kosten FMD te vergoeden

Terug naar overzicht

NApCo heeft samen met de KNMP, LHV en NVZA aangedrongen bij VWS om een kostenonderzoek te laten uitvoeren. Het eindrapport hiervan is recent opgeleverd.

De uitkomsten van het kostenonderzoek FMD moeten worden vertaald naar een vergoeding voor apothekers. De gezamenlijke partijen hebben VWS gevraagd daarbij actief een rol te spelen.

Apotheekhoudenden vragen aan VWS er zorg voor te dragen dat zowel de structurele kosten, met terugwerkende kracht als eenmalige investeringen vergoed worden. Omdat het hier kosten betreft die gemaakt zijn om aan Europese regelgeving te voldoen en het algemeen belang dienen hebben is er geen keuze om deze kosten wel of niet te maken en kunnen deze ook  niet afgewenteld worden. Wat de apothekers betreft zou over een vergoeding van deze kosten dan ook niet onderhandeld moeten worden.

Lees hier de brief die we hierover aan VWS verstuurden.

Terug naar overzicht