,

Termijn WTZA jaarverantwoording twee jaar uitgesteld

Terug naar overzicht

In het eerstelijnszorg debat van 5 juli jl. heeft minister Helder aangegeven een pauze te willen inlassen voor de jaarverantwoording in het kader van de WTZA. Hoewel zij deze jaarverantwoording niet onoverkomelijk en noodzakelijk vindt, wil ze gehoor geven aan de signalen uit het veld en met deze pauze vooral ook rust brengen. Ze gaat over de precieze invulling van het uitstel verder n gesprek met de NZa.

Daarnaast werd ze in het debat door diverse Kamerleden verzocht om het aantal zorgverleners waarbij een intern toezichthouder verplicht is te verhogen van 25 naar 50. De minister zegde toe hierop na het zomerreces schriftelijk terug te komen.

Terug naar overzicht