Laurens Schulpen kandidaat voor KNMP-hoofdbestuur

Terug naar overzicht

Onze oprichter Laurens Schulpen heeft zich kandidaat gesteld voor het KNMP-hoofdbestuur. Hij is door de selectiecommissie van de KNMP aangewezen als één van de drie voorkeurskandidaten. Wij stellen voor dat u zijn kandidatuur ondersteunt. In dit bericht leggen we graag uit waarom.

Zorgfunctie
Laurens Schulpen is al 20 jaar openbaar apotheker. Hij is eigenaar van Service Apotheek Woerden, een apotheek met een team van vijf apothekers. Zijn houding als zorgverlener is toekomstgericht, zo heeft hij diverse jonge apothekers opgeleid en investeert hij in wetenschappelijk (promotie-) onderzoek vanuit zijn apotheek. Hij kent het vak en, belangrijker nog, de transitie van het vak de afgelopen decennia.

Ondernemerschap
In de eerste plaats is Laurens Schulpen een gedreven zorgverlener, maar hij is ook een succesvolle ondernemer. En dat vinden wij belangrijk, omdat bedrijfsbelangen ook meespelen als het gaat om de toekomst van ons vak. De bedrijfskundige dynamiek mag niet ontbreken bij de zorgvuldige afweging van beleid en het inrichten van de zorgketen.

Belangenbehartiging
Als voorzitter van het centraal college van de KNMP heeft Laurens Schulpen zijn sporen verdiend. Deze ervaring sterkt ons dat hij een inhoudelijke en krachtige gesprekspartner is van VWS, NZa, ZN en patiëntenverenigingen. Maar uiteraard ook in gesprekken met andere koepelorganisaties.
Kortom: een kandidaat met diepe wortels in het vak en de bestuurlijke ervaring die nodig is om het belang van de openbaar apotheker in het zorglandschap in Nederland te claimen. Wij staan achter Laurens Schulpen, u ook?

Terug naar overzicht