,

NapCo aan tafel bij Bestuurlijk Overleg Farmacie

Terug naar overzicht

Recent hebben we een uitnodiging ontvangen voor het Bestuurlijk Overleg Farmacie. Ook de ASKA en KNMP komen namens de apothekers aan tafel, net als Zorgverzekeraars Nederland. Onze insteek is om dit overleg op een constructieve manier te starten, zodat we een gezamenlijk doel kunnen bereiken, namelijk het verbeteren van farmaceutische zorg. Daarom hebben we besloten de twee handhavingsverzoeken jegens Zilveren Kruis en VGZ in te trekken. NApCo deed deze verzoeken met de insteek om weer  met verzekeraars in gesprek te komen over hoe we gezamenlijk de toekomst van openbare farmacie in gaan richten. Dat gesprek was op dat moment niet mogelijk. We hebben de NZa ook gevraagd af te zien van een eventuele klachtenbehandeling vanuit hun eigen bevoegdheid. Op dit moment denken we namelijk dat de handhavingsverzoeken en eventuele klachten daarover verstorend kunnen werken bij het overleg. We hebben signalen dat ze onze klachten wel serieus nemen en bezig zijn om een interne slag te maken om transparantie te vergroten. Ook zien we voorzichtige stappen om het gesprek met ons aan te gaan.

Terug naar overzicht