Voorzitterscolumn

Terug naar overzicht

Beste collega’s,

Het nieuwe jaar is amper een maand onderweg en de eerste tekorten zijn alweer een feit (wie heeft er nog mondkapjes?). Eerst nog even terugblikken naar vorig jaar. In december werd Aris Prins benoemd als kersverse voorzitter van de KNMP. Naast alle felicitaties wil ik hem vooral ook veel succes wensen met de grote uitdaging van het aangenomen voorstel tot bestuurlijke vernieuwing. Wellicht lukt het met zijn inspanning om gezamenlijk te kunnen optrekken in de belangenbehartiging van onze leden. Want een sterke belangenbehartiging voor de openbare farmacie hebben we momenteel hard nodig.

Dossiers in 2019
In 2019 hebben we ons hard gemaakt voor verschillende dossiers, waaronder Verantwoord wisselen, abonnementstarief GDV, MedicatieProces, invoering FMD, administratieve lasten en uiteraard de voorgenomen overheveling van weer nieuwe geneesmiddelgroepen.

Wat betreft de overheveling geef ik u graag een update. Eind 2019 zijn we opnieuw in overleg gegaan met ambtenaren van het Ministerie. Ondanks het besluit van de Minister om de LHRH-middelen momenteel niet te gaan overhevelen wordt er vanuit het ministerie onvoldoende duidelijkheid en zekerheid gegeven dat er in de toekomst geen nieuwe overhevelingen gaan komen. En wetende welke lijst met ‘specialistische geneesmiddelen’ er circuleert en dat de overheveling haaks staat op ‘totale zorg dichtbij’ én de KNMP als belangenbehartiger van ALLE apothekers een moeilijke gesprekspartner hierin is, hebben wij besloten de juridische procedure hierin voort te zetten.

Aan de slag
De handen kunnen sowieso uit de mouwen en we stropen de mouwen ook gelijk maar op. Want de Minister deelde deze week zijn plannen over het wijzigen van het GVS. Slechts één van de belangrijke gevolgen is dat enorm veel patiënten geconfronteerd gaan worden met bijbetalingen. Het vangnet dat de Minister daarbij creëert (lees: vergoeding van bijbetaling mogelijk in geval van Medische Noodzaak) zal in onze dagelijkse praktijk tot veel discussies aan de balie leiden. Ik denk ook niet dat we er minder administratieve lasten door krijgen. Wat denkt u? Ik moest denken aan de ‘blauwe knakenkaart’ uit 1983, maar daarmee verraad ik dan ook gelijk iets over mijn leeftijd…..
Want hoewel de invoering is gepland voor halverwege 2021 werd dit nieuws al ‘gelekt’ en stonden de eerste verontruste patiënten al diezelfde dag nog bij me aan balie (overigens stonden ze naast een paar toeristen die op zoek waren naar mondkapjes).

Goede voornemens
Maar laat ik júllie niet vergeten, want zonder leden geen vereniging (nou ja, coöperatie). Wij hebben ons als bestuur ten doel gesteld om meer met jullie in gesprek te gaan. Graag brengen we jullie op de hoogte van allerlei ontwikkelingen in de openbare farmacie en hopen dit jaar een ICT-congres te organiseren.

Save the date
Om daad bij het woord te voegen wil ik jullie graag uitnodigen om naar onze eerstvolgende ALV te komen. Deze staat gepland op 7 april as. van 18.00 – 21.00 uur op een centrale plek in het land.
Graag ga ik daar samen met mijn collega-bestuurders met jullie in gesprek, bespreken we de actuele ontwikkelingen en besluiten we welke koers we in 2020 gaan varen.
Daarnaast stellen we u ook twee nieuwe kandidaat-bestuursleden voor: Frank de Ligt en Bas Evers.

Ik hoop u allen dan te zien!

Hartelijke groet,
Daniëlle van Koetsveld
Voorzitter NApCo

Terug naar overzicht