Het Apotheekloket

Terug naar overzicht

Napco werkt, als belangenvereniging voor zelfstandig apothekers, samen met Mosadex Groep en Service Apotheek aan het opzetten van ‘Het Apothekersloket’. Een virtueel, digitaal loket om onder meer de in- en uitstroom van zelfstandige apothekers te begeleiden en samen te brengen.
Tijdens de carrièredagen voor studenten in Utrecht en Groningen is voor het eerst bekendheid gegeven aan dit voornemen.
Het is onze gezamenlijke ambitie om zo bij te dragen aan een toekomstbestendige, openbare farmacie onder andere door studenten al in een vroeg stadium kennis te laten maken met dit prachtige vakgebied.

Komende maanden geven we de verdere invulling vorm. Dat doen we samen met Mosadex Groep. Uiteraard blijven we u ondermeer via de nieuwsbrief en site informeren over de vervolgstappen.

Terug naar overzicht