ALV

15 oktober 2020

Voor de Algemene Ledenvergadering van 15 oktober as. staan de volgende onderwerpen op de vergadering:

  • Jaarrekening 2019 & Jaarverslag 2019
  • Update actuele dossiers zoals: Overheveling ǀ Informatiebeleid ǀ Bekostiging ǀ Modernisering ǀ  GVS ǀ GDV
  • Afscheid en voordracht  bestuursleden
  • Toelichting Jaarplan & Begroting 2021

De volledige agenda en stukken leest u hier.