,

On-onderhandelbare basisovereenkomsten zorgelijke ontwikkeling

Terug naar overzicht

NApCo volgt de ontwikkeling van on-onderhandelbare basisovereenkomsten nauwgezet. Wij denken dat het in een vrije markt essentieel is dat er een daadwerkelijke onderhandeling plaatsvindt. Bovendien is de contractering van de openbare farmacie dusdanig complex is dat monitoring noodzakelijk is door contracteerpartijen. We zien bijvoorbeeld dat er veel onduidelijkheden zijn zoals het toepassen van kwaliteitsprofielen en de inrichting daarvan. Maar ook transparantie in prijzen; door de verschillende modellen is het voor de patiënt niet meer duidelijk wat geneesmiddelen kosten en voor de apotheker niet duidelijk wat de vergoeding is. Deze voorbeelden gaan wij toetsen aan de afspraken die met de NZa zijn gemaakt over ‘goed contracteren’ in de zogenaamde Regeling Transparantie Zorginkoopproces.

Hiermee willen we de noodzaak van de onderhandeling duidelijk te maken en het gevaar van het eenzijdig on-onderhandelbare contracten aanbieden.
Maakt u zicht ook zorgen dan vragen wij vragen u om met ons mee te denken en alle voorbeelden waar u in de praktijk tegenaan loopt met ons te delen. Tegen welke issues loopt u of uw patiënt aan en zou u willen toetsen aan de transparantie regels? Stuur ze voor 15 oktober naar ons mailadres [email protected]

We houden u op de hoogte van de voortgang.

Terug naar overzicht