,

Oproep invullen enquête pensioenregeling

Terug naar overzicht

Het pensioenakkoord en de komst van een nieuw pensioenstelsel hebben gevolgen voor het pensioen van apothekers die werkzaam zijn in de openbare apotheek.
BPOA (Beroepspensioenvereniging Pensioenfonds Openbare Apothekers) en SPOA (Stichting Pensioenfonds Openbare Apothekers) hebben daarom de handen ineengeslagen in het project Apothekerspensioen: nieuwe pensioenregeling voor openbaar apothekers.
De vormgeving van de nieuwe pensioenregeling willen BPOA en SPOA duidelijk en helder bij de openbare apothekers onder de aandacht brengen en de apothekers hierbij ook actief betrekken. Hiervoor is een enquête uitgezet. Het is belangrijk dat deze enquête door veel openbare apothekers wordt ingevuld. Vult u deze ook in?

In de nieuwsbrief van BPOA en SPOA en op de site www.apothekerspensioen.nl vindt u alle nadere informatie hierover.

Terug naar overzicht