NApCo en LEF vullen elkaar aan en werken samen

Terug naar overzicht

Waar Landelijke Eerstelijns Farmacie (LEF) zich inzet voor het versterken van de regionalisatie in de openbare farmacie, richt de Nederlandse Apothekers Coöperatie (NApCo) zich op de landelijke belangenbehartiging van de zelfstandig openbare apothekers. De twee verenigingen vullen elkaar goed aan en – daar waar mogelijk – trekken ze samen op in beleidsontwikkeling, overleggen met stakeholders en in de berichtgeving.

NApCo is het samenwerkingsverband voor en door zelfstandig gevestigde openbaar apothekers. Het ondernemerschap als zelfstandig apotheker staat bij NApCo centraal en wordt gestimuleerd. Dat betekent dat er wordt ingezet om duurzame samenwerkingen te faciliteren tussen openbaar apotheker, patiënt en collega-zorgverleners. NApCo is gesprekspartner van relevante stakeholders zoals: VWS, NZa, Patiëntenfederatie en richting de politiek.

Begin dit jaar is LEF opgericht. LEF vertegenwoordigt de regionale apothekersverenigingen in Nederland om de farmaceutische zorg en regionale samenwerking met andere zorgverleners vanuit de openbare apotheek verder te optimaliseren. Bij voorkeur met de huisartsen en met de thuiszorg. Inmiddels hebben ongeveer 25 regionale coöperaties zich aangemeld bij LEF.
LEF werkt ook nauw samen met InEen, de vertegenwoordiger van onder meer de Regionale Ondersteuningsstructuren (ROS’en) in de huisartsenzorg.

Relevante, regionale thema’s die om landelijke aandacht vragen worden tussen NApCo en LEF verbonden en krijgen zo optimaal op de juiste plekken de juiste aandacht.

Meer informatie over NApCo en het lidmaatschap vindt u op www.napco.nl
Om de nieuwsbrief van NApCo te ontvangen stuurt u een e-mail naar [email protected]
Meer informatie over LEF vindt u op www.lefapotheek.nl
Om de nieuwsbrief van LEF te ontvangen stuurt u een e-mail naar [email protected]

Terug naar overzicht