,

Enquête geneesmiddeltekorten geeft zorgelijk beeld

Terug naar overzicht

De korte enquête die Reporter Radio voor haar uitzending op 27 september jl. onder de leden van NApCo uitzette geeft een beeld van de last die openbare apothekers van de toenemende geneesmiddeltekorten ervaren in zowel de patiëntenzorg als in hun bedrijfsvoering.

De impact op de patiënten is groot. De helft van de respondenten zegt wekelijks meer dan 40 patiënten te moeten teleurstellen omdat een middel niet verkrijgbaar is. Patiënten moeten daardoor vaker wisselen. Dat doet afbreuk aan het vertrouwen in geneesmiddelen. Vooral die impact op de patiënt, het niet kunnen leveren van de optimale zorg en het zoeken naar oplossingen vinden apothekers zwaar wegen. Voor hen weegt dat, volgens de 120 respondenten, zelfs zwaarder dan de bedrijfsmatige lasten voor hen zelf. Want ook die lasten zijn groot blijkt uit deze rondgang. Gemiddeld gaat een halve fte aan tijd op aan het zoeken naar alternatieven en de administratieve afhandeling. Extra kosten, zoals bijvoorbeeld geïmporteerde middelen die niet vergoed worden, nemen de apothekers veelal voor eigen rekening.

Ook hoogleraar Goed Geneesmiddelgebruik en klinisch farmacoloog Bart van den Bemt reageert in de uitzending en geeft aan dat het verzekeraarsbeleid op dit punt inmiddels is doorgeschoten en daarmee tekorten worden veroorzaakt. Zorgelijk noemt hij dat daarmee continuïteit van de zorg voor de patiënt in het geding is.

Dat wordt beaamt door Karik van Berloo, advocaat en zorgmakelaar die stelt dat de lage prijzen als gevolg van het preferentiebeleid betekenen dat Nederland achteraan in de rij staat als middelen na een tekort weer beschikbaar komen.

VWS reageerde schriftelijk op de uitkomsten en noemt ze zorgelijk. Zij erkent dat lage prijzen een risico vormen voor het ontstaan van tekorten. Daarnaast zorgen een strak ingerichte keten met minder voorraden en een afnemend aantal fabrikanten en productielocaties dat problemen in de keten minder snel en minder goed opgevangen kunnen worden. VWS gaat daarbij voorbij aan de rol die zij als verantwoordelijke voor dit systeem heeft. Daarin is ook Gezondheidseconoom aan de VU in Amsterdam, Xander Koolman, heel duidelijk. Omdat de kwaliteit en toegankelijkheid in het geding is moet de overheid haar rol pakken in een veld waarin geen vertrouwen is tussen de andere partijen. Verzekeraars hollen, zo zegt hij, ook de professionaliteit van apothekers uit. Er zijn geen onderhandelingen meer mogelijk en als apothekers meerwaarde leveren en dat ook aantonen wordt dat niet gezien of in ieder geval niet gewaardeerd. Zelfs compensatie van de kosten die daarmee gepaard gaan wordt niet gegeven.

De uitzending en de resultaten van de enquête zijn op verschillende plekken in de media opgepikt.

Inmiddels zijn er ook 156 Kamervragen gesteld over deze problematiek.

Terug naar overzicht