Kamer vraagt Minister om reactie op petitie

Terug naar overzicht

De vaste Kamercommissie van VWS heeft naar aanleiding van de bespreking van onze petitie “Behoud beschikbaarheid hulpmiddelen in de wijk dichtbij de patiënt” besloten de minister voor Medische Zorg een reactie hierop te vragen.

Met bijna 6000 handtekeningen hebben we op 26 januari jl. de petitie aangeboden aan leden van de Kamercommissie VWS en de consequenties van het ingezette verzekeraarsbeleid toegelicht en vragen hierover beantwoord. Naast Kamervragen is er in diverse media veel aandacht geweest voor deze problematiek. Dit heeft nog niet tot aanpassing van beleid geleid.

Terug naar overzicht