Reminder stemadvies KNMP; u heeft nog enkele dagen om te stemmen!

Terug naar overzicht

Let op u kunt nog een paar dagen stemmen! Tot en met 9 december 11:00 uur kunt u uw stem uitbrengen voor o.a. de nieuwe voorzitter van de KNMP en de voorgestelde statuten wijziging.

Napco heeft u al eerder bericht met stemadviezen. Nog één keer de argumenten op een rij waarom wij ons zorgen maken over de voorgestelde structuurwijziging:
• een sterke belangenbehartiging van de openbare farmacie is gebaat bij een autonoom functionerend en besluitvormend en slagvaardig orgaan. Klein, met focus en strakke lijnen met bureau medewerkers.
• met een groot en divers samengesteld hoofdbestuur waarin ook andere belangen vertegenwoordigd worden ontbreekt deze focus en ligt het sluiten van compromissen op de loer.
• de nieuw te kiezen voorzitter moet de gelegenheid en verantwoordelijkheid krijgen om, met zijn bestuur, een traject van bestuurlijke vernieuwing vorm te geven. De huidige voorzitter bepaalt feitelijk het beleid voor de nieuwe voorzitter.
• de wetenschappelijke sectie voor de openbare farmacie (WSO) zou enkel door openbaar apothekers gekozen moeten worden. In de nieuwe bestuurlijke structuur benoemt het (divers samengestelde) hoofdbestuur de kandidaten.
• er wordt gesproken over wijzigingen van de WSO zonder specificatie van de wijzigingen.

Wij pleiten ervoor nu een pas op de plaats te maken en roepen openbaar apothekers tegen deze voorgestelde wijziging van de statuten te stemmen. De nieuwe voorzitter kan dan met zijn bestuur de functie en richting van de KNMP bepalen en de juiste verenigingsstructuur kiezen.

Wij pleiten ervoor dat van de drie kandidaten Laurens Schulpen met zijn ruime ervaring, zijn houding als zorgverlener, zijn voorzitterschap van het centraal college de geschikte kandidaat is om deze richting te bepalen.
We zijn verheugd op de vele reacties die we al hebben gekregen en nodigen u van harte uit om contact op te nemen mocht u nog onderbouwing willen van het stemadvies.

Danielle van Koetsveld 06-53847689
Harm Sanders 06-21276653
Bas Arents 06-15094382
Loes Schiere 06-27073977

Terug naar overzicht