,

Spilfunctie apotheker door NApCo benadrukt in Zorg & Welzijn

Terug naar overzicht

De uitkomsten van het SiRM-rapport ‘Passende Farmaceutische Zorg’ staan volop in de aandacht. Ook in de publicatie Zorg & Welzijn die ieder jaar door De Telegraaf wordt uitgegeven, wordt aandacht besteed aan het SiRM-rapport. De patiënt heeft meer zorg op maat nodig en welke rol kan de openbaar apotheker daarin spelen? Om die vraag te beantwoorden heeft de redactie verschillende apothekers en bestuursleden van NApCo geïnterviewd.
Voorzitter van NApCo en apotheker Els Coyajee is van mening dat juist de zelfstandige apothekers een goede bijdrage kunnen leveren doordat zij een goed uitgangspunt bieden voor het creëren en het onderhouden van een structurele relatie met zowel patiënt als huisarts en thuiszorg. Daarvoor moeten wel de randvoorwaarden passend worden gemaakt met het oog op de huidige omstandigheden, met onder meer veel geneesmiddeltekorten, krappe arbeidsmarkt en de enorme administratieve lasten.
Vicevoorzitter van NApCo en apotheker Evelyn Schuil benadrukt in haar verhaal dat de rol van de apotheker breder moet worden gezien. Zoals een belangrijk advies in ons rapport luidt: neem de zorg voor de patiënt met een geneesmiddel als uitgangspunt voor de farmaceutische zorg in plaats van alleen het geneesmiddel. Naast medicatie moet ook worden gekeken naar de leefstijl en hoe je mensen kunt helpen om gezonder te leven. De komst van de leefstijlapotheker past in die ontwikkeling

Terug naar overzicht