Ontevredenheid over aanbod Zilveren Kruis aanbod insulinepennen en -naalden

Terug naar overzicht

De berichten met begrijpelijke boosheid en irritatie die wij over het contractaanbod van Zilveren Kruis ontvingen, hebben we overgebracht naar Zilveren Kruis. Daarbij is opnieuw benadrukt dat de zelfstandig openbare apothekers graag in gesprek willen over een meer structurele en bestendige rol in het leveren van hulpmiddelen. Het feit dat Zilveren Kruis de openbare apothekers bije het omzetten van geneesmiddelen blijkbaar een belangrijke schakel vindt vertaalt zich hier echter nog niet naar door. Een tijdelijk contract voor eenmalige instelling of omzetting naar het door Zilveren Kruis aangewezen preferente middel kan niet als zodanig worden beschouwd.

Terug naar overzicht