,

Cijfers NZa monitor opnieuw beoordeeld

Terug naar overzicht

In juni jl heeft de NZa de monitor “contractering en zorginkoop farmacie” gepubliceerd. In de aanloop naar de publicatie hebben we met de gezamenlijke branchepartijen kunnen reageren en input kunnen leveren op een eerste conceptversie. Hoewel dit tot verbeteringen heeft geleid constateren we dat de gepresenteerde gegevens niet worden herkend en geen recht doen aan de werkelijke situatie. Naast het feit dat niet 2011, het jaar voor de omslag naar de nieuwe prestaties en vrije tarieven, als uitgangspunt wordt genomen, is er onduidelijkheid over bronnen van de gepubliceerde cijfers en wijze van berekening. Het gevolg hiervan is dat naar onze mening een verkeerd beeld wordt geschetst van de prijsontwikkeling. Deze is feitelijk minder groot.
NAPCO is zowel bij NZa als bij VWS blijven aandringen om meer inzicht te geven in bronnen en berekeningen zodat de juiste cijfers kunnen worden gepubliceerd. Gezamenlijke partijen beoordelen nu opnieuw data en berekeningen.  Zodra de uitkomsten hiervan bekend zijn zal er een gezamenlijke reactie gepubliceerd over de geconstateerde verschillen, de oorzaken en een betere duiding.

Terug naar overzicht