,

Herziene module medicatiebeoordeling maakt maatwerk mogelijk

Terug naar overzicht

Napco is verheugd te kunnen constateren dat er een nieuwe module Medicatiebeoordeling tot stand is gekomen die meer maatwerk mogelijk maakt en tot een gerichter en dus doelmatigere inzet zal leiden.

In 2017 heeft Napco het initiatief genomen de op dat moment bestaande discussie over de multidisciplinaire richtlijn Polyfarmacie bij ouderen los te trekken. De bestaande richtlijn voldeed niet waardoor geen optimale implementatie tot stand kwam. Door het organiseren en faciliteren van diverse overleggen met belanghebbende partijen is een proces van evaluatie en herziening gestart. Tevens was VWS bereid subsidie beschikbaar te stellen voor dit traject.

De nu tot stand gekomen nieuwe module medicatiebeoordeling richt zich op de kwetsbare patiënten waarvan, op basis van onderzoek, ingeschat wordt dat het meeste effect behaald kan worden. Dit zijn patiënten waarbij een verhoogd risico op farmacotherapie-gerelateerde problemen is vastgesteld door arts en/of apotheker. Een medicatiebeoordeling is dus niet noodzakelijk voor alle oudere patiënten met polyfarmacie.

Terug naar overzicht