,

Herziening richtlijn medicatieoverdracht

Terug naar overzicht

Onder regie van de oorspronkelijke richtlijncommissie, en met subsidie van VWS, is in de loop van 2018 gestart met het evaluatie- en herzieningen traject van de richtlijn Polyfarmacie bij ouderen (medicatiebeoordeling) in de 1e lijn. De kernwerkgroep staat onder leiding van de onafhankelijk voorzitter Rob van Marum en bestaat verder uit vertegenwoordigers van voorschrijvers, apothekers, patiënten en ouderenbonden.
In september jl. zijn in een Invitational Conference met relevante stakeholders de verzamelde knelpunten en conceptmodellen gepresenteerd en besproken.
Bij het opleveren van de richtlijn zal ook aandacht zijn voor een goede implementatie.
Naar verwachting zal de oplevering plaatsvinden in het eerste halfjaar 2019.

Ontwikkeling richtlijn Descriptie
Voortschrijdend inzicht en ervaringen hebben aanleiding gegeven om meer aandacht te geven aan descriptie. Een richtlijn kan daarbij ondersteunend en richtinggevend in zijn. Parallel aan de herziening van de richtlijn “Polyfarmacie” zal daarom een richtlijn “Descriptie” ontwikkeld worden.

Terug naar overzicht