,

Ministerie van VWS helaas niet bereid tot nader overleg overhevelingen! Hoe nu verder

Terug naar overzicht

Een verzoek van de Napco  om in overleg te treden met ambtenaren van VWS over het dossier overheveling is door het Ministerie helaas afgewezen.

Na het gesprek dat half juli plaatsvond tussen ambtenaren van het Ministerie en vertegenwoordigers van de Napco, bleek er een groot verschil van inzicht en kennis over dit dossier. De Napco heeft daarop een nader toelichtend gesprek voorgesteld, op basis van een door haar opgestelde kroniek met een overzicht van de overhevelingen en de besluitvorming daaromtrent, om op deze wijze te bekijken of er tot nadere afspraken kan worden gekomen.
Tegelijkertijd is ook de Minister zelf geïnformeerd (brief aan Minister) over deze kwestie. De Minister zelf is namelijk politiek verantwoordelijk voor de afspraken die over deze overheveling in het regeerakkoord zijn gemaakt.  Aan de Minister is tevens gevraagd waar mogelijk te ondersteunen om tot een oplossing te komen.

Gezien de afwijzing van het verzoek tot een nader toelichtend overleg willen wij nu verdere juridische vervolgstappen gaan nemen. Ook is nogmaals van uit onze kant verzocht om alle relevante informatie te verstrekken waartoe eerder met een WOB-verzoek[1] is opgevraagd.

Als Napco bestuur betreuren we het dat we niet tot een persoonlijk gesprek kunnen komen en zijn we helaas genoodzaakt juridische vervolgstappen voor te bereiden.  We houden u natuurlijk op de hoogte over verdere ontwikkelingen in het dossier Overheveling.

Terug naar overzicht