,

Geen rol meer voor openbare apothekers bij overgehevelde epoëtines

Terug naar overzicht

Per 1 januari jl. zijn de epoëtines overgeheveld naar het ziekenhuisbudget.

Hoewel de overheveling volgens NApCo niet voldoet aan het door VWS zelf opgestelde toetsingskader is deze overheveling toch doorgezet. Een late betrokkenheid van de huisartsen leidde eind vorig jaar nog tot weerstand vanuit de 1e lijns voorschrijvers omdat een aanzienlijk deel van de voorschriften door hen wordt gegenereerd. Gezamenlijk met VWS, LHV en KNMP is hiervoor een (tijdelijke) oplossing gevonden. Huisartsen kunnen nog steeds, zonder tussenkomst, de epoëtines voorschrijven. De oplossing die hierbij voor de afleverende openbare apothekers overeengekomen was is echter binnen een maand door VWS terug gedraaid omdat het tot problemen leidde. Dat betekent dat alle recepten epoëtine nu vanuit het ziekenhuis geleverd zullen worden.

Inmiddels zijn bij ons signalen binnengekomen over de problemen die dit in de dagelijkse praktijk veroorzaakt. Volgende week gaan wij hierover in gesprek met VWS. Loopt u ook tegen problemen aan met betrekking tot deze overheveling? Wij horen graag uw signalen zodat wij dit oa. kenbaar kunnen maken bij VWS. Stuur hiervoor een mailtje naar [email protected]

Ondertussen wachten wij ook nog steeds op de behandeling van de bodemprocedure die NApCo over de overheveling heeft aangespannen. De recente ontwikkelingen zullen daarin ook nog meegenomen worden. De rechtbank heeft de behandeling van de zaak reeds enkele keren uitgesteld in verband met de door Corona opgelopen achterstanden. De verwachting is echter dat dit jaar de procedure zal worden opgepakt.

Terug naar overzicht