,

Napco in de bres voor het stoppen verdere overhevelingen

Terug naar overzicht

Om verdere uitholling van de openbare farmacie te voorkomen onderneemt Napco actie tegen de voorgenomen overheveling van wederom nieuwe geneesmiddelgroepen naar de ziekenhuizen.

Het Ministerie van VWS is gestart met de voorbereidingen op het overhevelen van nieuwe geneesmiddelengroepen naar het ziekenhuis. De immunoglobulines staan als eerste gepland voor 2021. Daarnaast staan ook de LHRH-middelen, G-CSF middelen en de Epoëtines, op de lijst om eventueel over te hevelen. Deze overhevelingen vloeien voort uit het regeerakkoord met een besparingsdoelstelling .
Het huidige overheidsbeleid betreft, naast het overhevelen van geneesmiddelgroepen, meer maatregelen die effect hebben op de rol en positie van de openbare apotheker. Daarmee hebben deze ook rechtstreekse gevolgen voor de medicatieveiligheid. Voorbeelden hiervan zijn het leveren van Prepmedicatie door GGD worden genoemd, het uit pakket halen van paracetamol en vitaminen alsmede het uitsluitend vanuit intramuraal mogen leveren van TPV.

Napco maakt zich grote zorgen over deze sluipende uitholling van de openbare apotheek als ook het ontstaan van een verminderde beschikbaarheid van deze geneesmiddelgroepen. De gevolgen daarvan zullen zichtbaar zijn voor de continuïteit van farmaceutische zorg aan patiënt. De Napco is daarom gestart met het uitvoeren van juridische analyses om te zien wat de gevolgen van deze overheveling zijn voor de openbare apotheek.
Deze juridische procedure wordt ondersteund door Nicole Kien van LSH Lawyers die de Napco eerder heeft bijgestaan in dit dossier. In het verleden heeft zij ons met succes bijgestaan in het dossier overheveling. Inmiddels is het helaas weer een actueel dossier geworden.

Voor verdere onderbouwing van deze zaak zullen we mogelijk nog een beroep op u gaan doen voor het aanleveren van informatie zoals we in het verleden ook hebben gedaan.
Komende tijd zullen wij u op de hoogte houden van de verdere ontwikkelingen in dit dossier!

Terug naar overzicht