,

Modernisering GVS voorlopig van de baan

Terug naar overzicht

Uit de voorjaarsnota die vrijdag 28 april is gepresenteerd, blijkt dat de modernisering van het Geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS) voorlopig nog niet aan de orde is. Daarmee is ook de verwachte structurele besparing niet meer ingeboekt na 2024. Dit leidt tot een besparingsverlies van 140 miljoen euro in 2023 en 2024. Om dit verlies te compenseren, onderzoekt het kabinet alternatieve maatregelen. Die compensatie wordt vooralsnog vanuit andere posten gerealiseerd.

Eerder werd in september 2022 al bekend dat de herziening van het geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS) met een jaar werd uitgesteld naar 1 januari 2024. Die tijd werd nodig geacht om de mogelijke gevolgen van dit plan voor onder meer zorgvragers en zorgverleners verder te onderzoeken. Naast de beschikbaarheid van medicijnen werden ook de opgelopen inflatie in combinatie met het mogelijk extra bijbetalen voor patiënten als redenen genoemd voor het uitstel. Daarbij telde het oordeel van het Adviescollege Regeldruk (ATR) zwaar. Het adviescollege oordeelde dat onder meer de extra kosten en de regeldruk beter moeten worden onderbouwd.

Zorgen geuit
In eerdere brieven aan de minister en de Tweede Kamer heeft NApCo – samen met onder meer de FMS, NVZA, NHG, LHV, KNMP en ASKA – haar zorgen geuit over de risico’s van de aanpassingen op het geneesmiddelenvergoedingssysteem. Wij maken ons zorgen over wisselingen van geneesmiddelen en de onduidelijkheid die dit oplevert voor patiënten. Zorgvuldige begeleiding bij het wisselen van een geneesmiddel vraagt kostbare tijd en aandacht van zorgverleners. De lasten van de herberekening van het GVS komen daardoor bij zorgverleners en hun patiënten te liggen. Het is dan ook niet de verwachting dat een herziening van het GVS de beoogde besparing van 140 miljoen euro per jaar gaat opleveren. Wij verwachten namelijk dat de besparing voor een deel niet opgaat omdat elders in de zorg juist meer kosten worden gemaakt.
Daarnaast brengt de modernisering van het GVS met zich mee dat patiënten moeten bijbetalen als fabrikanten de prijzen van geneesmiddelen niet verlagen tot onder de vergoedingslimiet.

Terug naar overzicht