,

Ook vaak discussie aan de balie over Medische Noodzaak? De Minister geeft antwoorden.

Terug naar overzicht

In de beantwoording van Kamervragen over de effecten van het preferentiebeleid op patiënten en apothekers geeft de Minister antwoorden die u handvaten kunnen bieden voor de vaak lastige gesprekken aan de balie.

Het preferentiebeleid is een bewezen instrument om de zorg betaalbaar te houden, zo schrijft van Ark. Incidenteel afwijken kan en moet mogelijk zijn wanneer dit medisch noodzakelijk is. Hierbij hebben zowel voorschrijver als apotheker een professionele verantwoordelijkheid. Het onderbouwd honoreren van deze Medische Noodzaak zou volgens de Minister de apothekers ook niet financieel aangerekend mogen worden “wanneer daardoor afgeweken wordt van het preferentiebeleid is het verantwoordelijk stellen van apothekers in de vorm van lagere tarieven dan ook niet op zijn plaats”. Zorgverzekeraars zouden hiermee in de contractering rekening moeten houden en zouden ook transparanter moeten zijn over de werkwijze. Deze antwoorden van de Minister kunnen behulpzaam zijn bij de gesprekken die hierover aan de balie worden gevoerd maar uiteraard ook in het kader van de contractering. Ook in het Bestuurlijk Overleg Verantwoord Wisselen is door NApCo steeds ingezet op afspraken over het uitsluiten van financiële prikkels bij het toepassen van Medische Noodzaak.

De volledige brief met vragen en antwoorden zijn lezenswaardig en vindt u in de bijlage.

Terug naar overzicht