,

Zorgen en onduidelijkheid over gemaakte afspraken in de Leidraad Verantwoord Wisselen

Terug naar overzicht

Het is u vast niet ontgaan. De KNMP heeft een bestuursakkoord over de Leidraad Verantwoord Wisselen gesloten. Daarin zijn ondermeer werkafspraken gemaakt over de rol en verantwoordelijkheden van de apotheker bij recepten met Medische Noodzaak.

De Hoge Raad (Goodlife vs Menzis) heeft met het arrest van 9 juli ‘21 daarover een duidelijke uitspraak gedaan. Ook heeft gezondheidszorg juriste Marie Hélène Schutjens met een publicatie in JGR (Jurisprudentie Gezondheids Recht) een duiding van die uitspraak gepubliceerd.

In de Leidraad Verantwoord Wisselen zouden de rol en verantwoordelijkheden van apothekers (en zorgverzekeraars) in lijn moeten worden gebracht met dat arrest. In eerdere conceptversies was dit niet het geval. Daarop is NApCo begin dit jaar, samen met Marie Hélène Schutjens, met KNMP in gesprek gegaan. We hebben dit gezamenlijk met alle contracteerpartijen gedaan. We hebben de KNMP van input voorzien die als basis heeft gediend voor de door de KNMP te voeren gesprekken.

Wij constateren helaas dat dat niet tot het gehoopte heldere resultaat heeft geleid waardoor op dit moment nog onduidelijkheid is over enkele passages, met name in werkafspraak 11 met betrekking tot medische noodzaak. We hopen in de komende periode meer duidelijkheid te krijgen en hebben daarvoor reeds het initiatief genomen wederom in gezamenlijkheid met de contracteerpartijen. We houden u op de hoogte van de ontwikkelingen.

Terug naar overzicht