,

Motie Van den Berg; regie verstrekking hulpmiddelen terug naar zorgverleners

Terug naar overzicht

Twee jaar geleden bood NApCo een petitie aan over het hulpmiddelenbeleid van zorgverzekeraars en sprak daarover met een vertegenwoordiging van de Kamer. Met en tussen verschillende partijen zijn daarna diverse gesprekken gevoerd. Ook de NZa heeft met verzekeraars aangesproken over het hulpmiddelenbeleid.
Echter, in de afgelopen twee jaar is de situatie niet verbeterd en NApCo steunt dan ook nadrukkelijk de motie die Joba van den Berg (CDA) heeft ingediend. Daarin wordt gepleit om vooral de kwaliteiten en de kennis en kunde van wijkverpleegkundigen, huisartsen en apothekers weer te gaan benutten.

Terug naar overzicht