Overheveling immunoglobulines van de baan

Terug naar overzicht

Door het effect van Covid-19 op de markt van immunoglobulines gaat de voor 2022 geplande overheveling van de immunoglobulines niet door en zal ook niet nogmaals naar een ander moment worden uitgesteld. De overheveling van de epoëtines en g-csf middelen staan nog wel steeds gepland voor 1 januari 2022. Tevens geeft de Minister aan dat op basis van eerdere analyses voorlopig geen nieuwe geneesmiddelengroepen voor overheveling in aanmerking komen.

Bodemprocedure NApCo

Ondertussen loopt nog de bodemprocedure van NApCo over de overheveling van afgelopen jaren. De behandeling van deze procedure is recentelijk verschoven van juni as. naar oktober as. We zullen ondertussen op basis van deze nieuwe ontwikkelingen beoordelen of en zo ja welk effect dit besluit op deze procedure heeft.

 

Terug naar overzicht