NApCo geeft relevante informatie voor verkiezingsprogramma’s

Terug naar overzicht

Met nieuwe verkiezingen en een nieuw kabinet op komst is dit ook hét moment om de belangen van de zelfstandig openbaar apotheker en de spilfunctie van passende farmaceutische zorg voor het voetlicht te brengen bij politici en de opstellers van de verkiezingsprogramma’s. 
NApCo doet dat door onder meer door de politieke partijen van informatie te voorzien, zowel schriftelijk als in persoonlijke gesprekken. De kennis, kunde en vaardigheden van de zelfstandig openbaar apotheker kunnen beter worden benut.  
Enkele van de onderwerpen die NApCo in onder meer gesprekken belicht:
•    De apotheek als poortwachter in de eerstelijnszorg.  
De openbaar apotheker is naast de huisarts de meest geconsulteerde eerstelijns zorgverlener. De openbare apotheek vervult daarmee de functie van poortwachter in de eerste lijn en heeft een plek in de eerstelijnszorg in de wijk. 
•    Beschikbaarheid hulpmiddelen 
Medische hulpmiddelen moeten snel beschikbaar zijn. In spoedsituaties leidt het huidige beleid van centrale inkoop door zorgverzekeraars tot problemen. Via de openbaar apotheker zijn medische hulpmiddelen sneller en doelmatiger beschikbaar.
•    Geneesmiddeltekorten   
De oplopende geneesmiddeltekorten zijn voor zowel patiënt als apotheker problematisch. De openbaar apotheker zoekt als geneesmiddel-specialist naar de beste alternatieven als er een tekort is aan een bepaald medicijn. Officiële erkenning van de voorschrijfbevoegdheid van de apotheker in deze situaties ontlast de huisarts.  

Terug naar overzicht