,

Onbegrip over ombuigingslijst

Terug naar overzicht

Hoewel de miljoenennota in september waarschijnlijk ‘beleidsarm’ is vanwege het demissionair kabinet, zet NApCo tóch in op een aantal farmacie-gerelateerde onderwerpen die op de zogeheten ombuigingslijst staan. De ombuigingslijst 2023 bevat een overzicht van mogelijkheden om uitgaven te verlagen om daarmee de overheidsfinanciën te verbeteren. Ambtelijk is het ministerie van Financiën verantwoordelijk voor de ombuigingslijst. De maatregelen zijn technisch van aard. Dat wil zeggen dat is bekeken of de maatregelen technisch kunnen worden uitgevoerd. Inhoudelijk of politiek wordt door hen geen oordeel over de maatregelen gegeven. De ombuigingslijst wordt voor de verschillende partijprogramma’s en een regeerakkoord als input gebruikt. 
De maatregelen in de ombuigingslijst zijn onderverdeeld per beleidsterrein, waaronder Volksgezondheid, Welzijn en Sport. In het overzicht staan verschillende soorten maatregelen om de groei van de zorguitgaven af te remmen. Zo wordt er in de maatregelen bijvoorbeeld gesproken over het verbeteren van de doelmatigheid in het zorgstelstel. Ook is opnieuw een bezuinigingspotentieel gekoppeld aan de modernisering van het geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS). Dit ondanks de jarenlange discussie met VWS hierover. In mei jl. besloot de minister van VWS dan ook tot afstel vanwege de onhaalbaarheid (grote de risico’s voor de beschikbaarheid) en de onwenselijkheid (onder meer omdat veel patiënten moeten bijbetalen en de grote regeldruk). 

Terug naar overzicht